HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1947
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1947)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Marije rođ. Šprajcer. Osnovnu školu završio je u Vrbovskom, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1951. god. Od 1951. do 1953. radio je u ŠG Ogulin te je preuzeo građevinsku referadu i radio na trasiranju ceste Zagorska kosa – Sopaće – Drgomalj. Trasirao je ceste i na području Šumarije Slunj. Radio je i na uređivanju šuma. Od 1953. do 1960. radio je u Šumariji Vrbovsko na raznim poslovima – od inventarizacije drvnog fonda, katastarske izmjere do samostalne reambulacije međa. Kako se služio talijanskim i njemačkim jezikom obavljao je poslove i za Lovnu referadu. Potom do 1964. god. radi u Šumariji Skrad kao revirnik, a isto tako radi na trasiranju te izgradnji cesta. Nakon nekog vremena vraća se u Šumariju Vrbovsko, gdje ostaje do umirovljenja 1977. god. Kao nepartijac, unatoč vrlo dobrom radu u struci, bio je nepodoban i zapostavljan.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM