HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1951
ime P., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1951)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Karlovac

18.12.2002

Stručne službe UŠP Karlovac

ostali diplomirani inženjeri

 Šum. školu (IV. stupanj) završio je u Karlovcu 1980. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Karlovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM