HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1953
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1953)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu - IV. stupanj

 Sin Petra i Ivke rođ. Peraica. Osnovnu školu završio je u Starim Mikanovcima, a Srednju Šum. školu u Karlovcu (1981), uz rad. U hrv. šumarstvu zaposlio se kao pripravnik. Potom stalno radi kao poslovođa u Šumariji Mikanovci od 16.6.1970., na radnome mjestu sjekača motor nom pilom sve do 1981. kad je završio srednju šum. školu. Tada je raspoređen na mjesto otpremnika drv. sortimenata. Od 1991. radi na sječi u istoj Šumariji "Hrv. šume", UŠ Vinkovci. Živi u Starim Mikanovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM