HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1956
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1956)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu završio je u Karlovcu 1993. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Vrhovine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM