HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1962
ime P., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1962)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

 

umirovljen

šumarski tehničar

 Sin Nikole i Slavice rođ. Rački. Osnovnu i Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1976. U Šumariji Fužine odradio je pripravnički staž i stalno se zaposlio na mjestu pomoćnika revirnika sve do 1988. godine kad prelazi u Šumariju Ravna Gora, ali 1990. vraća se u Šumariju Fužine, ŠG Delnice. I danas (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Fužine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM