HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1972
ime P., Stanko
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1972)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Vida i Štefi ce rođ. Brenc. Osnovnu školu završio je u Ravnoj Gori, a Srednju šum. školu u Delnicama 1981. god. U šumarstvu radi od 1983. do danas. Zaposlio se u Šumariji Ravna Gora ŠG Delnice, gdje i sada radi na mjestu poslovođe u uzgoju šuma. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM