HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1983
ime P., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1983)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Bjelovar

26.05.1988

UŠP Bjelovar, Šumarija Bjelovar

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Đurđice rođ. Hrubi. Osnovnu školu završio je u Bjelovaru, a srednju Šum. u Karlovcu (1981). Cijeli dosadašnji radni vijek zaposlen je u Šumariji Bjelovar, danas UŠP Bjelovar. U struci je počeo raditi 1.4.1985. god. Bio je poslovođa na eksploataciji šuma, sječi i izradi drvnih sortimenata, sve do 1995. kada je prešao na radno mjesto otpreme drvnog materijala, gdje radi do 1998. Završivši školovanje za šum. tehničara specijalistu, prešao je na radno mjesto poslovođe mehaničke radionice, gdje radi i sada. Živi u Bjelovaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM