HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1985
ime P., Nikola
zvanje
zanimanje     
čuvar šume, PKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1985)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1963, a 1974. radio je u Šumariji Garešnica, ŠG Bjelovar.

1OSNOVI LOVNE PRIVREDE; NAUČNA KNJIGA, BEOGRAD 1957. BIB
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM