HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1986
ime P., Stevo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1986)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1965. god. God. 1974. bio je poslovođa u Šumariji Sokolovac, ŠG Koprivnica. U šumarstvu je dotad radio deset godina. Sada (2003) zaposlen je također u Hrvatskim šumama, UŠP Koprivnica, Šumarija Sokolovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM