HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1990
ime P., Slavko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1990)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik - III. stupanj
srednje obr.1993.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
djelovao Ludbreg

član HŠD ogranak
Varaždin

 

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Sin Antuna i Štefanije rođ. Novosel. Osnovnu školu završio je u Svibovcu, a Šum. školu u Karlovcu: za šum. radnika 1981, a za struč. radnika u šumarstvu – šum. tehničara 1983. god. uz rad. Od 1974. radi u šumarstvu. Sada je poslovođa u "Hrv. šumama, UŠP Koprivnica, Šumarija Ludbreg. Primio je više jubilarnih nagrada.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM