HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1994
ime P., Igor
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, sjekač
     

                                                                IZBOR      (lugari /1994)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Zvonka i Mare rođ. Medo. Osnovnu školu završio je u Slakovcima, a Šum. školu u Sremskoj Mitrovici. Zaposlen je kao šum. radnik – sjekač u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM