HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2
ime A., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Našice

1993

iščlanjeni

ostalo

 Sin Adama i Viktorije rođ. Horvat. Osnovnu školu završio je u Moroviću, a Srednju šum. školu u Kraljevu (Srbija). Od 1972. do 1994. radio je u Šum. gospodarstvu Sremska Mitrovica, a od 1995. i nadalje u Hrvatskim šumama, Šumarija Donji Miholjac, UŠP Našice. Glavninu radnog vijeka radio je kao šum. tehničar – poslovođa u sječini, u zvanju pomoć. revirnika. Živi u Ivanovu kod Donjeg Miholjca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM