HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID200
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /200)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je uz rad 1966. God. 1974. radio je kao referent u Transportu i mehanizaciji ŠG Koprivnica s ukupno 20 god. radnog staža, od toga u šumarstvu 16 godina. Ostali podaci nisu nam dostupni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM