HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2003
ime P., Dražen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2003)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Danice Pribanić. Osnovnu školu završio je u Tounju, a Šum. školu u Karlovcu (1991). Zaposlio se u Hrvatskim šumama, UŠ Ogulin, Šumarija Ogulin, gdje radi kao čuvar šuma.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM