HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2011
ime P., Damir
zvanje
zanimanje     
viši lovni tehničar, lovnik
     


lokacija

više obr.1993.Šumarska škola KarlovacViši lovni tehničar - V. stupanj

član HŠD ogranak
Delnice

1983

Šumarija Klana

inženjer lovstva i zaštite prirode

 Sin Mirka i Drage rođ. Iskra. Osnovnu školu završio je u Klani, a Šum. školu u Delnicama 1983. U Šum. školi Karlovac, uz rad, postigao je 1993. zvanje viši lovni tehničar. Glavninu radnog vijeka radio je kao lovnik u Šumariji Klana, sada UŠP Delnice. Istakao se kao lovac. Živi u mjestu Lisac kod Klane.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM