HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2014
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2014)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Na području ŠG "Hrast" Vinkovci zaposlen je od 1954, s prethodnim radnim stažom od jedne godine. U Šumariji Cerna radio je 1972. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM