HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2015
ime P., Igor
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /2015)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Senj

1985

Šumarija Senj

šumarski tehničar

 Sin Franje i Ruže. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1983. god. U Šum. školi u Karlovcu stekao je zvanje šum. tehničar specijalist (2000). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Senj, Šumarija Krasno.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM