HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2016
ime P., Marko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2016)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

šumarski tehničar

 Sin Marka i Marije rođ. Nekić. Osnovnu školu polazio je u Krivom Putu, a Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1964. god. Od 1964. do 1980. radio je kao revirnik u Šumariji Jablanac, ŠG Senj; od 1980. do 1989. bio je u Šumariji Krasno, a nakon toga nalazio se u Šumariji Senj. I danas (2003) zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Senj, Šumarija Senj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM