HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2026
ime P., Darko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, specijalist za lovstvo
     

                                                                IZBOR      (lugari /2026)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Steve i Ane rođ.. Filipac. Osnovnu školu završio je u Hercegovcu kod Garešnice, a Šum. školu u Karlovcu (1982). U istoj školi bio je na usavršavanju za spec. poslove u lovstvu (1996). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Bjelovar, Šumarija Vel. Grđevac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM