HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2027
ime P., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2027)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Jure i Pere rođ. Gnječ. Od listopada 1954. do listopada 1980. radio je kao lugar u Šumariji Metković, ŠG Split. Tada je premješten u Šumariju Ploče.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM