HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID203
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1948, s prethodnim radnim stažom od jedne godine, a 1974. radio je kao lugar u Šumariji Čazma, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM