HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID2037
ime RAČAN, Vladimir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2037)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen1930.Petrovaradin, Vojvodina
umro30. 5. 2013. Sin Đure i Ane rođ. Berger. Osnovnu školu polazio je u Donjoj Vrijeski, a malu maturu u Daruvaru. Srednju Šum. školu završio je u Karlovcu (1950). U šumarstvu se zaposlio 1951. Radi u ŠG "Spačva" Vinkovci, pri Šumariji Vinkovci. Do 1959. na dužnosti je zamjenika upravitelja Šumarije, a zatim – do 1963. bio je rukovoditelj iskorištavanja šuma u Šumariji Mikanovci. Od 1963. do 1969. radi u ŠPIK–u "Spačva" kao pom. inženjera za iskorištavanje šuma. Nakon ustroja ŠG "Hrast" Vinkovci, 1969. obavlja dužnost rukovoditelja Komercijalne službe sve do kraja 1977. god., kada prelazi u "Exportdrvo" Zagreb – Vanjska trgovina. Kako je potkraj radnog vijeka oslijepio, god. 1987. odlazi u prijevremenu mirovinu. Živi u Zagrebu. Odlikovan je medaljom rada, a primio je i više priznanja za uspješan rad u šumarstvu. Od 1966. intenzivno je pomagao i surađivao s tamburaškom i pjevačkom sekcijom KUD–a "Šumari" u Vinkovcima. Bio je inicijator i organizator prvih gostovanja u inozemstvu (ČSSR, Austrija, Italija).

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM