HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID206
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /206)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1988.Karlovac
srednje obr.1992.Šumarska škola Karlovac
karijera28. 9. 1993.UŠP Karlovacšumski radnik, sjekač
18. 7. 1994.UŠP Karlovac, RJ Mehanizacijatraktorist, kopčaš
24. 1. 1996.Šumarija Gvozdpomoćnik revirnika
trenutno, od1. 11. 2004.Šumarija Karlovacpomoćnik revirnika

član HŠD ogranak
Karlovac

25.11.1993

Šumarija Karlovac

šumarski tehničar

 Sin Mate i Barice rođ. Medved. Osnovnu školu završio je u Cetingradu, a Šum. školu u Karlovcu (1992). Radi kao revirnik u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Gvozd.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM