HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID210
ime B., Nikola
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /210)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1962.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Bjelovar

 šum. tehničar, rođ. 1939. god. Šum. školu u Karlovcu završio je 1962. i postigao zvanje šum. tehničara. U šumarstvu se zaposlio 1963, a 1974. bio je na radnome mjestu poslovođe uzgoja šuma u Šumariji Bjelovar, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Ostali podaci nam nedostaju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM