HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID211
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /211)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa Bolkovca. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1967. god. Radi u Hrv. šumama", UŠP Gospić, Šumarija Vrhovine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM