HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2112
ime R., Nikola
zvanje
zanimanje     
čuvar šume, PKV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2112)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1960, a 1974. radio je u Šumariji Vrbovec, ŠG Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM