HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2114
ime R., Joso
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2114)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Marije. Osnovnu školu završio je u Rovanjskoj, a srednju u Zadru. Za šumarsku struku prekvalifi cirao se u Šum. školi "Braća Radić" u Kaštel Štafi liću kod Splita. Dragovoljac je Domovinskog rata gdje je proveo četiri godine. U šumarstvu radi od 1996. god. Zaposlen je kao čuvar šuma u Šumariji Obrovac, UŠP Split. Živi u Rovanjskoj kod Starigrada – Paklenice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM