HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2117
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2117)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

šumarski tehničar

 Sin Mate. Srednju šum. školu završio je u Delnicama 1967. god. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Senj, Šumarija Novi Vinodolski.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM