HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2123
ime R., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija


 U Šum. školi Karlovac završio je obrazvanje za zvanje šum. tehničar specijalist (2000). Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Gospić, Šumarija Vrhovine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM