HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2129
ime R., Dragan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2129)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Petra (zemljoradnika) i Ljubice Utješinović (kućanice). Osnovnu školu završio je u Gornjem Klasniću, a srednju u Sesvetama. God. 1965. položio je diferencijalni ispit za šum. tehničara. U tijeku radnog vijeka radio je najprije u Šum. Glina (1946 – 1947), zatim u Šum. Klana (1948 – 1949), te u šumarijama Pisarovina (1952 – 1953), Za greb (1954 – 1961) i Dugo Selo (1962 – 1989). Glavninu radnog vijeka bio je na radnom mjestu referenta. Pretežito je radio u eksploataciji šuma. Radio je u šumskom rasadniku. Bio je kontrolni lugar te referent uzgoja i iskorištavanja šuma. Na kraju radnog vijeka bio je upravitelj Transporta i mehanizacije ŠG Zagreb, odakle odlazi u mirovinu 1.1.1989. god. sa 41 god. radnog staža u struci. Istakao se kao organizator proizvodnje. Bio je aktivan u društveno–političkim i strukovnim organizacijama te općinski odbornik. Bio je predsjednik Saveza društava šum. tehn. i struč. osoblja SR Hrvatske (1963-1968) i delegat na saveznoj razini, a 1965. podnio je izvješće o radu Društva u Hrvatskoj. Kako bi se aktivirao rad Saveza društava šum. tehn. i struč. osoblja SR Hrvatske, pokrenut je u Zagrebu 1968. časopis društva pod naslovom “Vjesnik” u kojem je objavljivana stručna, kadrovska i organizacijska problematika hrvatskih šum. tehničara. Ne samo predsjednik Saveza društava nego i glavni organizator rada bio je Dragan Rudić. Za svoj rad dobio je veći broj odličja od kojih spominjemo: Orden II. reda zasluge za narod i Medalju za hrabrost. Član je HŠD. U prikupljanju podataka za ovaj Leksikon bio nam je suradnik i od znatne pomoći, na čemu mu zahvaljujemo. Živi u Sesvetama kod Zagreba.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM