HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2135
ime R., Anton
zvanje
zanimanje     
lugar – kontrolor
     

                                                                IZBOR      (lugari /2135)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Andrije. U Šumariji Klana radio je od 20.6.1950. do 1968. god. kad odlazi u mirovinu. Cijeli svoj život posvetio je uzgoju i zaštiti šuma, posebno njezinom ukrasu – divljači. Uz njegovo ime vezani su svi uspjesi u gospodarenju bivšim državno– uzgojnim lovištem “Gumance”, u uspješnoj obnovi ratom opustošenih fondova jelenske, srneće i druge divljači visokog lova, u provedbi lovnog turizma i dr. Njegovu osobnost pored stručnosti krasile su i najplemenitije ljudske oso bine: poštenje, skromnost i nenametljivost. (Vid. u “Lov. Vjesniku” 1972, br. 3, str. 41.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM