HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2140
ime R., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2140)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred
više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

 Sin Ivana i Zorke rođ. Jovanović. Osnovnu školu završio je u Gospiću, a Šum. školu u Karlovcu: za tehničara uz rad 1991, a za šum. tehničara specijalista 1996. Radi kao revirnik u Hrvatskim šumama, UŠP Buzet, u Šumariji Labin. Živi u Labinu u Istri.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM