HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2147
ime R., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2147)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1949.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1949. Godine 1974. radio je kao referent uzgoja u Šumariji Koprivnica, ŠG Koprivnica. Od 26 godina radnog staža do tada je 24 radio u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM