HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2153
ime S., Marinko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2153)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Zagreb

2009

HŠ Šumarija Lipovljani

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Jelke rođ. Vuić. Osnovnu školu završio je u Nijemcima, a srednju Šumarsku u Karlovcu (1983). God. 1985. počeo je raditi u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška, Šumarija Lipovljani. Nakon završenog pripravničkog staža, zaposlio se u istoj šumariji na mjestu lugara. Do danas radi na istom poslu u Hrvatskim šumama UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani. Oženjen je od 1986. god. i otac je dvoje djece. Bavi se ribolovom i nogometom. S obitelji živi u Lipovljanima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM