HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2168
ime S., Franjo
zvanje
zanimanje     
hortikulturni i ZOO tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2168)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Roke i Amalije rođ. Žanić. Osnovnu školu završio je u Modrušu, a Srednju poljoprivrednu u Vinici kod Varaždina, hortikulturni smjer. God. 1959. zaposlio se u NP Plitvička jezera i u djelokrugu Uprave ostao je do odlaska u mirovinu 2002. god. Kao hortikulturni i ZOO tehničar, u svojstvu poslovođe, istakao se u uređivanju parkova. Za svoj rad dobio je nekoliko diploma i priznanja Uprave. Živi u Mukinjama kod Plitvičkih jezera.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM