HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2169
ime S., Marinko
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, skladištar – domar – ekonom
     

                                                                IZBOR      (lugari /2169)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Josipdol

 stručni radnik u šumarstvu – šum. tehničar, skladištar – domar – ekonom, (Salopek Selo, Josipdol 1964). Sin Dragutina i Milke rođ. Gašparović. Osnovnu školu završio je u Josipdolu, a Srednju šumarsku u Delnicama 1983. Zaposlen je kao poslovođa u Šumariji Josipdol, UŠP Ogulin.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM