HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA



ID2170
ime S., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, revirnik, referent za lovstvo, nadlugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2170)   IZMJENE         ISPIS



lokacija

srednje obr.1972.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Roke i Amalije rođ. Žanić. Stariji brat je Franje Salopeka, hortikulturnog i ZOO tehničara. Osnovnu školu završio je u Modrušu, a Šum. školu u Karlovcu 1972. god. uz rad. Od 1949. do 1960. god. radio je kao revirnik – nadlugar u Šumariji Josipdol, a od 1961. do 1988. glavni je poslovođa – referent za lovstvo za područje ŠG Ogulin. Istakao se kao uzgajivač šuma i u lovstvu. God. 1947 – 1949. brinuo se za nastavničke stručne kadrove niže Šum. škole Vinkovci i Delnice. Zaslužan je za provedbu lovnog turizma. U mirovinu je otišao 1988. god. Dodijeljena su mu lovačka odličja Hrv. lov. saveza od III. do I. reda, srebreni orden i razna priznanja. Živi u Josipdolu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM