HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID219
ime B., Branko
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šumarstvu – šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /219)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1982.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1983.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Orahovica

šumarski tehničar

 Sin Mate. Osnovnu školu završio je u Orahovici, a Šum. u Karlovcu (1983). Od 1987. do danas radio je u biv. Šumariji Miokovićevo, Šumariji Donji Miholjac i Šumariji Orahovica, sada UŠP Našice. Živi u Orahovici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM