HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2190
ime S., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2190)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1969.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Franje i Marije rođ. Hegy. Osnovnu školu polazio je u Vel. Kopanici, a Šum. školu u Karlovcu (1969). U Šumariji Lipovac odradio je 1970/71. pripravnički staž, a potom je nekoliko godina bio u Šumariji Gunja ŠG "Hrast" Vinkovci i do 1977. u Šumariji Lipik ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Sada (2003) radi u UŠP Vinkovci, Šumarija Mikanovci, kao pom. revirnika – poslovođa.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM