HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2193
ime S., Milan
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2193)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1951. god., a 1974. radio je u Šumariji Kloštar Podravski, ŠG Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM