HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID220
ime B., Milan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /220)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Nikole i Milosave, rođ. Samolov. U toku II. svj. rata s obitelji bio je u izbjeglištvu, a nakon rata u Đačkom domu u Otočcu, gdje je završio nižu gimnaziju, a u Plaškom Srednju šum. školu (1951). Bio je pripravnik u Šumariji Donji Lapac, zatim je stalno zaposlen u Šumariji Brinje, a 1955. premješten je u Šumariju Vrhovine. Potkraj 1960. zaposlio se u NP "Plitvička jezera" gdje je ostao do proljeća 1964. Tada prelazi u Šumariju Otočac, tada ŠG Gospić, gdje je bio na radnom mjestu upravitelja jedinice, poslovođe uzgoja, referenta kontrole i poslovođe područja sve do odlaska u mirovinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM