HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2307
ime S., Ante
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2307)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Mate i Mare rođ. Ilić. Četiri razreda osnovne škole završio je u Vidu. Od početka studenoga 1951. do kraja 1982, kada je umirovljen, radio je u Šumariji Metković i pokrivao lugariju Vid. Nedugo nakon umirovljenja umire.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM