HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2308
ime S., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2308)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1993

Šumarija Ravna Gora

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Štefanije rođ. Janeš. Osnovnu školu završio je u Ravnoj Gori, Srednju šum. školu u Delnicama. God. 1978. zaposlio se u šumarstvu. Do danas radi kao šum. tehničar u Šumariji Ravna Gora, UŠP Delnice. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM