HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2310
ime S., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, referent nabave
     

                                                                IZBOR      (lugari /2310)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1974.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

član HŠD ogranak
Karlovac

28.1.1950

umrli

šumarski tehničar

 Sin Josipa, zanimanjem lugara, i Marije rođ. Svetić, kućanice. Osnovnu školu završio je u Ličkom Novom kod Gospića. Nižu šum. školu završio je 1950. u Gospiću, a srednju Šum. školu završio je uz rad u Karlovcu 1974. god. Zaposlio se 1950. god. Do 1993, kad odlazi u mirovinu, radio je kao šum. tehničar u svojstvu referenta nabave u ŠG Karlovac, kasnije "Hrv. šume", UŠ Karlovac. Živi u Karlovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM