HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2322
ime Š., Ivan
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma, šum. tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2322)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1975.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Sin Mate, zanimanjem kovača, i Kate rođene Šaban, kućanice. Osnovnu školu završio je u Ličkom Novom kod Gospića, Nižu šum. školu u Gospiću, a srednju Šum. školu u Karlovcu 1975. god., uz rad. Zaposlio se oko 1952. u Šumariji Hrv. Dubica, gdje je radio oko deset godina na poslovima čuvara šuma, a zatim na administrativnim poslovima. Nakon toga prelazi u Šumariju Bos. Dubica, gdje je radio do umirovljenja (1985), pretežito na poslovima revirnika. Bio je savjestan radnik. Početkom srpske agresije, prisiljen je napustiti Hrv. Dubicu i odlazi u Zagreb sestri Mariji i bratu Marku. God. 1998. vraća se u Hrv. Dubicu. Narušena zdravlja, 2003. odlazi na liječenje u Zagreb, odakle je upućen u Novi Marof gdje umire 7.9.2003. god. Sahranjen je na Gradskom groblju u Sesvetama. (Podatke smo prikupili uz pomoć brata Marka, na čemu mu zahvaljujemo.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM