HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2323
ime Š., Mladen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. taksatora
     

                                                                IZBOR      (lugari /2323)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Gospić

1999

Šumarija Gospić

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, Stručne službe UŠP Gospić.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM