HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2330
ime Š., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /2330)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Branka i Antonije rođ. Malnar. Osnovnu školu završio je u Crnom Lugu, a Šum. školu u Delnicama Pretežito je radio u Šumariji Crni Lug, u kojoj se zaposlio 1985. god. Kao poslovođa radi i danas (2003) u istoj Šumariji, UŠP Delnice. Sudionik je Domovinskog rata pa mu je dodijeljena Spomenica 91 Domovinskog rata.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM