HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2333
ime Š., Josip
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /2333)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Mlađi sin Stjepana i Štefi ce rođ. Smiljanec. Osnovnu školu završio je u Đurmancu, a Šum. školu u Karlovcu (1981). Od 1983. radi u šumarstvu. I danas je zaposlen kao čuvar šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Krapina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM