HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2336
ime Š., Antun
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma – lugar, KV djelatnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /2336)   IZMJENE         ISPISlokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1958. god., uz priznati radni staž od dvije godine, a 1972. radio je u Šumariji Vukovar, ŠG “Hrast” Vinkovci.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM