HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID2338
ime Š., Petar
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /2338)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ante. U rodnom mjestu završio je osnovnu školu u trajanju šest godina. Od kraja ožujka 1955. do 31.12.1964. radio je kao lugar u Šumariji Metković, a tada je bio premješten u Šumariju Vrgorac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM